Privacy beleid

Privacy beleid Zeilschool de Biesbos

Ons privacy beleid is voor het laatst aangepast op 08-10-2021.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in een juiste omgang van
Zeilschool de Biesbos met uw persoonlijke gegevens. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Onderstaand vindt u het
overzicht van de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en
wat u van ons kunt verwachten.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Zeilschool de Biesbos.
Zeilschool de Biesbos is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere
sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy
beleid te accepteren.

Zeilschool de Biesbos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld.

De verzamelde gegevens gebruiken wij:

– voor het gebruik van onze diensten. Wanneer u zich aanmeldt om gebruik te
maken van een van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te
verstrekken; NAW, e-mailadres, telefoonnummer en uw legitimatiebewijs. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren en worden opgeslagen
op eigen beveiligde servers van Zeilschool de Biesbos of van een derde partij.
Verder worden uw gegevens wegens de wettelijke bewaringsplicht zeven jaar in
onze boekhouding opgeslagen en bewaard.
Indien noodzakelijk heeft de website beheerder inzage in de door u verstrekte
gegevens bij aanmelding voor een van onze diensten. Dit komt alleen voor bij
technische problemen. De beheerder verklaart vertrouwelijk met uw gegevens om
te gaan zoals in het privacy beleid omschreven. Wij zullen de gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

– voor communicatiedoeleinde. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons
verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt
het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zeilschool de Biesbos
of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

– voor marketingdoeleinde. Wanneer u akkoord bent gegaan met het ontvangen van
nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van onze diensten, worden uw gegevens
hiervoor ingezet. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

– voor Cookies. Wij verzamelen gegevens om inzicht te verkrijgen in onze klanten
en de gebruiksvriendelijkheid van de website, zodat wij onze diensten hierop
kunnen afstemmen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij hier uw
toestemming voor verkregen is. Gegevens worden met geen enkel andere partij
uitgewisseld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als u uw
gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u
contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies
en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft
over het privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
1e Brabantse Zeilschool de Biesbos B.V.
Biesboschweg 3
4924 BB Drimmelen
0162-682266
info@zeilschool-biesbos.nl